Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ BARADA

KOMPANI PRA PROFILI

    1596621317_DSC03596

Fujian Wellson Machinery, guýma film liniýalaryny, MDO film liniýasyny we ekstruziýa örtük liniýasyny ösdürmekde we öndürmekde ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.

Taýwan bogazynyň garşysynda, Fujian welaýatynyň esasy senagat şäheri bolan Kuançou kenarýaka şäherinde ýerleşýäris.105 adamlyk işgärimiz, şeýle hem 8 sany ýokary derejeli gözleg we inersener we 10,000 inedördül metrden gowrak döwrebaplaşdyrylan gurnama ussahanasy bar.

HABARLAR

about us

Fujian Wellson enjamlary

Täzeçillik tehnologiýamyz we baý tejribelerimiz çeýe gaplamak, arassaçylyk, lukmançylyk, gurluşyk we oba hojalygy üçin amaly önümler üçin ýokary öndürijilikli guýma film enjamlaryny gurmaga goşant goşýar.Ygtybarly, çydamly we bahaly bolmak bilen enjamlarymyz içerki bazarda agdyklyk edýär we dünýäde giňden kabul edildi.

Işgärleriň ýangyn howpsuzlygy habardarlygyny has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, adatdan daşary ýagdaýlara we hakyky söweşlere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak, hadysada çalt, täsirli, ylmy we tertipli ...
25-nji fewralda, Quanzhou ykdysady konferensiýasynyň 2021-nji ýyldaky ýyllyk sammiti üstünlikli geçirildi.Her ýyl geçirilýän ykdysady konferensiýa şäher häkimliginiň ösüş we özgertmeler komissiýasy tarapyndan ...